مجموعه آزمایشگاهی فشار قوی

با توجه به اینکه تجهیزات مورد استفاده در شبکه های برق علاوه بر ولتاژ نامی، تحت تأثیر اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی و صاعقه هستند. به همین دلیل، قبل از استفاده می بایست تحت ولتاژهای که شبیه سازی شده اضافه ولتاژهای مذکور می باشند، تست شوند.

شرکت مهندسی برق قدرت سراج به عنوان یکی از پیشگامان تکنوژی فشارقوی در کشور، موفق به طراحی و ساخت آزمایشگاه های فشارقوی، تا چند صد کیلو ولت AC , DC و هم چنین مولدهای ضربه تا چند میلیون ولت شده است. این مجموعه بر اساس نیازهای جامعه علمی- صنعتی ایران و با اقتباس از نمونه های کاربردی KV 100طراحی شده است. کلیه قطعات و تجهیزات اعم از ترانسفورماتور، خازنها، مقاومتها، دیودها و … توسط متخصصین متعهد این شرکت ساخته شده اند. تاکنون بیش از یکصد و پنجاه مرکز علمی- دانشگاهی و کارخانه های تولید کننده تجهیزات فشارقوی از این مجموعه بهره گرفته اند.