ترانسفورماتور

یکی از مهمترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق، ترانسفورماتور می باشد. طراحی، ساخت و تعمیرطیف وسیعی از انواع ترانسفورماتور بر اساس نیاز صنایع کشور از اصلی ترین فعایتهای این شرکت می باشد.

از جمله ترانسهای تولیدی این شرکت می توان به انواع ترانسهای قدرت، جریان، ولتاژ، اتوترانس، ترانسهای خشک، رزینی و روغنی اشاره کرد.

یکی از تجربیات با ارزش این شرکت، طراحی، ساخت و تعمیر بوسترهای ۲۰ KV و ۳۳ KV می باشد که جهت جبران افت ولتاژ ناشی از طولانی شدن خطوط انتقال، در شبکه برق کشور مورد استفاده قرار گرفته اند.